Generelt om e-tavler og brugen af dem i undervisningen:

Alt hvad computeren kan vise, kan tavlen vise.

 • Tavlen viser præcis det samme som computerskærmen.

 • Regnearbejdet foregår i computeren, tavlen er dum.

 • Når man markerer et punkt på tavlen, sendes signalet til computeren, som fortolker det og viser det på skærm og projektor. Derfor er kalibrering nødvendig.

Tavlen er som en stor smartphone.

 • Tavlen kan betragtes som en berøringsfølsom computerskærm.

 • Tavlen er musemåtten, pennen/fingeren er musen.

Generelt om brugen af e-tavler i undervisningen:

 • Før undervisningen:

   • Du kan forberede og strukturere din undervisning hjemmefra

   • Indsæt på forhånd overskrifter, vigtige tekstpassager og figurer, øvelser m.m.

   • Hav andre programmer (fx web 2.0) klar til at supplere med.

 • Under undervisningen:

   • Du og eleverne kan udfylde de tomme huller med frihåndstegning og overstregningsfarve.

   • links og snapshots fra andre programmer kan indsættes

   • Tidligere tavler kan inddrages og videreudvikles.

   • (eleverne kan følge med på deres egne computere, evt. skrive med fra egen computer)

 • Efter undervisningen:

   • Eleverne har adgang til tavlerne hjemmefra

   • Du kan tage fat i tidligere tavler når du forbereder nyt

Fordele:

 • Det er let at strukturere timen og holde fokus, men samtidig muligt af afvige.

 • Eleverne har tavlenoterne, så de kan koncentrere sig om at lytte (og tage supplerende noter).

 • Det er let at vende tilbage til tidligere tavler.

 • Der er altid tavleplads og man skal ikke viske tavlen ren efter undervisningen.

Ulemper:

 • Teknik.

 • Teknik.

 • Teknik.

Denne opstilling af fordele og ulemper ved e-tavlerne er taget fra: Fibiger, Johannes og Alice Bonde Nielsen (2012) Dansk på den interaktive tavle. Dansklærerforeningens forlag

FORDELE

ULEMPER

Adgang til hele verden
webresurser aktive
Kræver en del forberedelse og omlægning af undervisningen
Passer til nutidens unge
Kan virke envejskommunikerende
Interaktivt
Eleven og læreren kan ændre tavlen - velegnet til præsentationer
Sider kan gemmes og genbruges
Modstand i lærergruppen
Muliggør vidensdeling
Ændring i klasserummet
Fint til modeller, mindmaps, film, lydfler, multimedier og billeder
For få e-tavler på mange skoler.
Tavler hænger ubrugte
Tilgodeser flere læringsstile
Kræver ny evalueringskultur
Bedre it-integration
Anvendes kun som fremviser
Sammenhæng mellem forberedelse og afvikling
Mangel på software - læringsobjekter
Enormt udviklingspotentiale
Problemer med konvertibilitet