Her kan du finde links til blogs med gode ideer og manualer til brugen af e-tavler.
Du kan også få adgang til den gruppe-generator, der omtales på en del af kurserne, og som kort fortalt er et redskab til at sammensætte mere differentierede grupper og dermed kvalificere gruppearbejdet

Smartboardskolen. Indeholder mange gode basisvejledninger, hvis du har brug for at blive lidt mere tryg i de grundlæggende funktioner

Gruppegenerator udviklet af Peter Olsen, Tornbjerg Gymnasium


Eva Pors, lektor på Midtfyns Gymnasium og instruktør på e-tavlekurserne, bestyrer denne blog, der rummer en afdeling specielt om brugen af SmartBoard (bruger af andre talvemærker vil også kunne finde inspiration)
http://111variation.blogspot.dk/